Čaj u listu

Čaj je, nakon vode, najčešće konzumirano piće na svijetu. Čaj u listu (Camellia sinensis) u ovim je definicijama izdvojen i sasvim opravdano stavljen ispred ostalih, jer na njega ćemo prvo i pomisliti kada čujemo tu riječ. U svakodnevnom ga govoru i nazivamo pravim čajem. Postoje hiljade različitih vrsta čajeva, svaka sa svojim izgledom, okusom i aromom. Selektivnim izlaganjem čajnih listića kisiku, proizvođači čaja mogu proizvesti određene okuse i mirise. Drugim riječima, oksidacijski proces će odrediti mnoge karakteristike okusa čaja, kao i hoće li se čaj kategorizirati kao bijeli, zeleni, oolongi ili crni. Vrsni proizvođači čajeva moraju savršeno odrediti svaki proces u proizvodnji čaja kako bi dobili specifičan, karakterističan oblik i okus čaja.