Pravila i uslovi korištenja

Poštovani kupci,

Sadržaj www.kucacaja.ba i svi povezani sadržaji služe isključivo za ličnu upotrebu. Svaki korisnik već samim korištenjem bilo kojeg dijela ili sadržaja prihvata sve rizike koji iz navedenog mogu proizaći, te koristi sadržaje i usluge na vlastitu odgovornost uz obavezu da svaki postupak s potencijalnim uticajem na zdravlje provede isključivo uz obaveznu prethodnu konzultaciju liječnika. Navedenim on istodobno prihvata pod istim uslovima korištenje svih sadržaja: web, e-mail i telefonskih servisa na vlastitu odgovornost.

1. Autorska prava

Autorska prava su u potpunosti zadržana. Cjelokupan sadržaj i formati na stranicama www.kucacaja.ba su vlasništvo firme TH-Company d.o.o. Kompletan sadržaj koji se nalazi na stranicama, ukoliko nije u lične svrhe, ne smije se bez naše saglasnosti koristiti niti dalje ustupati trećim stranama. Ako imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja vezanih za Uslove korištenja i način poslovanja, molimo Vas da se obratite našoj podršci na e-mail adresu: info@kucacaja.ba TH- Company d.o.o. kao vlasnik ove web prezentacije, izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje internet stranica www.kucacaja.ba na način i/ili u svrhe, kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis, koji je na snazi u Bosni I Hercegovini, kao i dobri običaji. Sadržaji (fotografije, slike, video, tekstovi i sl.) na internet stranicama www.kucacaja.ba ne smiju se reproducirati, distribuirati niti na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog pristanka firme TH-Company d.o.o. Sadržaji objavljeni na internet stranicama www.kucacaja.ba mogu se koristiti samo za lične potrebe korisnika, i to uz poštivanje sljedećih uslova:

  • 1. Korisnik se smije koristiti sadržajima jedino uz poštivanje autorskih i srodnih prava firme TH-Company d.o.o. i trećih osoba.
  • 2. Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama.

2. Zaštita privatnosti

TH-Company d.o.o. se obvezuje poštovati anonimnost i privatnost korisnika internet stranica www.kucacaja.ba

3. DRUGE INTERNET STRANICE

Internet stranica www.kucacaja.ba može sadržavati i veze s drugim internet stranicama (linkovi), koje su kreirale treće osobe. TH-Company d.o.o. nema nadzor na navedenim internet stranicama, te se potpuno odriče svake odgovornosti za sadržaj na internet stranicama, a koje su kreirane od strane treće osobe.

4. ostale odredbe

Sve ostale odredbe koje nisu navedene u opštim uslovima mogu se regulisati i biti naznačene unutar same web trgovine www.kucacaja.ba ili putem e-maila koji dobiva svaki korisnik / kupac nakon obavljene registracije ili poslane narudžbe.

5. Pravne odredbe

Svako neplaćanje naručene robe ili usluge, bilo da se radi o virmanskom plaćanju ili plaćanje pouzećem za robu i uslugu koje nemaju nedostataka podliježu finanacijskim zakonima Bosne I Hercegovine koji obuhvata zakon u slučaju ne plaćanja prispjelih financijskih obveza. Posjećivanjem stranica www.kucacaja.ba internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvatate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku. Odabirom opcije Prijava na Newsletter dajete saglasnost da Vas elektronskim putem uključimo u naše marketinške i ostale aktivnosti.

6. Pitanja, sugestije i podrška

Imate li kakvih pitanja ili prijedloga ili potrebu za dodatnim informacijama (podrškom) o ovoj izjavi o privatnosti ili o opšim uslovim poslovanja i kupovine, molimo kontaktirajte nas na: e-mail: info@kucacaja.ba